Polityka prywatności
Vivienne Swiss Formula

Bezpieczeństwo użytkowników jest najważniejsze

Vivienne Swiss Formula (zwana dalej VSF) szanuje prywatność użytkowników strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych i zawiera informacje na temat rodzaju danych użytkownika zbieranych przez VSF oraz sposobu, w jaki VSF wykorzystuje te dane. VSF przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały one przekazane.

Niniejsza polityka prywatności będzie od czasu do czasu dostosowywana, uzupełniana lub zmieniana. Przy każdym nowym połączeniu lub wizycie na stronie internetowej obowiązuje aktualna, możliwa do pobrania wersja.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili można skorzystać z następujących praw, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

  • Informacje o przechowywanych u nas Państwa danych i ich przetwarzaniu
  • Korekta nieprawidłowych danych osobowych
  • Skasowanie przechowywanych u nas Państwa danych
  • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne
  • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych oraz
  • Możliwość przekazywania danych, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę

Jeśli wyraziłeś zgodę, możesz ją odwołać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Możesz w każdej chwili złożyć skargę do właściwego dla Ciebie organu nadzorczego. Twój lokalny organ regulacyjny będzie się różnił w zależności od stanu zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia. Adres Federalnego Komisarza Ochrony Danych i Informacji (EDÖB) można znaleźć pod adresem

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/der-edoeb/kontakt.html

Rodzaj gromadzonych danych

Podczas wizyty na stronie internetowej VSF zbierane są statystyczne dane dotyczące odwiedzających, aby określić, które części strony internetowej są szczególnie często odwiedzane przez danego użytkownika. Na przykład, dane dotyczące przeglądarki, systemu operacyjnego, blogów i innych danych o połączeniach, z których korzysta użytkownik, mogą być gromadzone niezależnie od tego, czy ich gromadzenie jest konieczne dla naszych lub innych celów. W tym kontekście czasami konieczne jest stosowanie tzw. cookies. Zebrane dane nie zawierają żadnych osobistych referencji lub są na tyle anonimowe, że nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby.

VSF nie gromadzi automatycznie danych osobowych użytkowników, takich jak nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Wyjątek stanowią informacje, które Użytkownik dobrowolnie przekazuje VSF, wypełniając formularze internetowe lub kontaktując się w inny sposób z VSF za pośrednictwem strony internetowej.

Korzystanie z cookies

VSF może używać plików cookie w celu ciągłego ulepszania strony internetowej dla użytkowników. Pliki cookie to niewielkie informacje programowe, które są zapisywane przez przeglądarki (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox) na dysku twardym komputera użytkownika w celu ułatwienia korzystania z witryny (np. wybór języka, koszyk zakupów itp.). Te pliki cookie są całkowicie anonimowe i nie zawierają żadnych danych osobowych. W żadnym momencie nie jest zainstalowane ani używane oprogramowanie szpiegujące w celu uzyskania dostępu do danych i informacji przechowywanych na komputerze.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje takie pliki cookie, ale można tak ustawić przeglądarkę, aby odmawiała ich przyjmowania lub przechowywania. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi lub w funkcji pomocy przeglądarki.

Korzystanie z danych

Dane anonimowe, które są zapisywane za pomocą plików cookie podczas wywoływania strony internetowej VSF, mogą być wykorzystywane do celów analizy, optymalizacji strony internetowej i pomiaru jej wydajności. VSF może korzystać z usług następujących dostawców zewnętrznych, z których niektórzy posiadają własne przepisy o ochronie danych osobowych, na które VSF nie ma wpływu:

Polityka prywatności Google

Dane, które użytkownicy przekazują z własnej inicjatywy jako użytkownicy strony internetowej, mogą być wykorzystywane przez VSF w celu ulepszenia strony i zapewnienia użytkownikom indywidualnego wsparcia. Obejmuje to m.in. wysyłanie informacji, ofert lub powiadomień dotyczących asortymentu produktów lub usług. Newsletter VSF będzie wysyłany tylko wtedy, gdy użytkownik będzie chciał go otrzymywać (procedura opt-in newslettera).

Social-Media Content

VSF może korzystać z wtyczek mediów społecznościowych na swojej stronie internetowej, np. z Facebooka, Google+ lub Twittera. Platformy te mają swoje własne przepisy dotyczące ochrony danych, na które VSF nie ma wpływu.

Polityka prywatności na Facebooku
Polityka prywatności na Twitterze
Polityka prywatności Google+

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby którykolwiek z tych pluginów został załadowany, zaleca się wylogowanie się z odpowiedniej usługi mediów społecznościowych. Dodatkowo, różne przeglądarki mogą być ustawione lub uzupełnione o dodatki (np. Facebook blocker), tak aby wtyczki do serwisów społecznościowych nie były ładowane.

Przesyłanie Twoich danych

VSF, jak również wszystkie spółki zależne i oddziały w ramach grupy spółek, mogą wykorzystywać dane osobowe zgodnie z niniejszymi przepisami o ochronie danych. Poza tym, dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych firmom, które nie są powiązane z VSF lub gdy VSF jest do tego prawnie, urzędowo lub sądownie zobowiązana. Ponadto, jeśli usługodawcy są wezwani do pomocy VSF w przetwarzaniu danych, administrowaniu stroną internetową lub w inny sposób, jak również w dostarczaniu produktów i usług wymaganych przez użytkownika. Te strony trzecie są zobowiązane do utrzymania takiego samego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych jak VSF.

Bezpieczeństwo danych

Niestety, przesyłanie danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. VSF współpracuje z dostawcami usług i dostawcami usług internetowych, którzy podejmują odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkowników. VSF nie może jednak zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez użytkownika. Każda transmisja danych odbywa się więc na własne ryzyko.

Twoje prawa do informacji i odwołania

Oczywiście, każdy użytkownik może w każdej chwili poinformować VSF – na przykład w e-mailu – że dane osobowe nie zostaną wykorzystane do skontaktowania się z Państwem w przyszłości. Uczestnictwo w specjalnych usługach strony internetowej VSF, takich jak np. usługa newslettera, może być również w każdej chwili odwołane.
Ponadto możliwe jest uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych lub zażądanie kopii danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej VSF. Wszelkie takie prośby prosimy kierować na piśmie do VSF lub info@vivienne-swiss-formula.ch.

Postanowienia końcowe

Jeżeli poszczególne przepisy lub części tych przepisów o ochronie danych okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych przepisów o ochronie danych.

Miejsce jurysdykcji i prawo właściwe określa sąd właściwy dla Zug – Szwajcaria.

(Wersja 12/23/2019)